Jogi nyilatkozat teljes szövege

/Jogi nyilatkozat teljes szövege
Jogi nyilatkozat teljes szövege 2016-11-09T16:10:16+00:00

A jogi nyilatkozat teljes szövege

Néhány szó a jogászunktól…

Jelen “Jogi Nyilatkozatot” a honlap látogatásával automatikusan elfogadja.

A Jogi Nyilatkozat hatálya kiterjed a www.vallalkozasinditasa.eu, www.vallalkozasfejlesztese.eu, www.galantaigergely.hu, valamint az aldomainekre, a domainek aloldalaira, és ezeken az oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra, szellemi termékekre.

A jelen Jogi Nyilatkozat érvényes 2016. február 23-tól visszavonásig.

A honlap üzemeltetője

A honlap üzemeltetője: Galántai Gergely egyéni vállalkozó, 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 11. 3/15., adószám: 67397271-1-27
Kapcsolat: uzenet@galantaigergely.hu (továbbiakban: Üzemeltető)

Szerzői jog

A http://www.vallalkozasinditasa.eu , http://www.vallalkozasfejlesztese.eu , http://www.galantaigergely.hu domainek (továbbiakban: Honlap) és az alatta található információk, adatok és megoldások Galántai Gergely (továbbiakban: Szerző) szellemi tulajdona, és így a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti jogvédelemben részesülnek, különös tekintettel a következők: a honlap szövege, szófordulatai, címsorai, letölthető cikkei és dokumentumai, blog bejegyzései, grafikák, szimbólumok, megoldások, média és egyéb anyagok (továbbiakban: Szellemi termékek).

A Honlap és a Szellemi termékek tartalmát idézni egészben vagy részletekben kizárólag az Üzemeltető írásos beleegyezésével engedélyezett.

A Honlap és a Szellemi termékek nem módosíthatók, valamint nem dolgozhatók át és nem készíthető belőlük más származékos szellemi termék, illetve más szellemi termékkel nem kapcsolhatók össze.

A Honlap tartalma és a Szellemi termékek kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos.

Ha máshol megjelenne egy cikkünk, tanulmányunk, egyéb szellemi termékünk egészben vagy részletekben, minden esetben előzetes egyeztetés szükséges, melynek során áttekintjük a publikáció előtt a szerkesztett anyagot.

Minden esetben szükséges megjelentetni a forrást az alábbi formába:

“Forrás: Szerző Neve/Cég neve/Domain címe”

Az engedélyezés nem automatikus, minden esetben az Üzemeltető írásos engedélye szükséges. Fenntartjuk az engedély megvonásához való jogot publikáció előtt, közben és után is.

Jogosulatlan felhasználása esetén jogaink védelmében, és a jogsértés megállapítása céljából bírósági és/vagy hatósági eljárást kezdeményezünk. A bizonyításhoz közjegyzői internetes tartalomtanúsítást alkalmazunk, amely közokiratnak minősül. A forrás és a szerzőség megjelölése nélküli, hiányos megjelölésű, a szerző írásbeli hozzájárulás nélküli utánközlés, használat, átdolgozás használati, közzétételi napi díja 100.000,-Ft másolt, felhasznált oldalanként.

Felelősség

A honlapon található információk jóhiszeműen, legjobb tudásunk szerint kerültek megosztásra, azonban azok kizárólag csak tájékoztató célt szolgálnak. A Honlapon és a Szellemi termékekben található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint a Szerző tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére, cégvezetési vagy üzleti magatartás tanúsítására. A Honlapon található segédletek, tippek és tanácsok kivitelezésének következményeiért, a Honlap és a Szellemi termékek használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért sem a Szerző, sem az Üzemeltető nem vállal felelősséget és nem nyújt garanciát. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor a személyes közreműködésünk, felügyeletünk és írásos beleegyezésünk alatt történik az elvégzett munka, változtatás.

A Szerző és az Üzemeltető a Honlap és a Szellemi termékek használata során az ügyfélnél felmerülő károkért kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

A Honlapon és/vagy a Szellemi termékek során megadott bevételi és jövedelmi adatok csak becslések, amit a legjobb tudásunk szerint tettünk közzé, azonban ezek nem reprezentatív statisztikák és nem nyújtanak semmilyen garanciát. Ha úgy dönt, hogy ezekre a számadatokra támaszkodik, akkor el kell fogadnia, hogy Ön nem biztos, hogy el is éri ezeket a bevételi és jövedelmi szinteket. Bármely szellemi termékünkben, a Honlapon megjelenő cikkekben, egyéb segédletekben, ahol bevételi vagy jövedelmi adatok szerepelnek, nem az átlagkeresetet jelentik. Az elérhető jövedelmi és bevételi szint számos tényező függvénye, ezért nem adunk ígéretet arra vonatkozólag, hogy az ismertetett módszerek Önnél/vállalkozásánál is működni fognak. Minden termékünk és szolgáltatásunk kizárólag tájékoztatási jellegű. Minden esetben járjon el körültekintően, kérdezzen meg szakembert, könyvelőt és ügyvédet mielőtt bármilyen adatot, információt felhasznál.

A jogi nyilatkozat elfogadásával elismeri, hogy sem a Szerző, sem az Üzemeltető nem felelős az elért sikerekért és kudarcokért, üzleti döntésekért és az azzal kapcsolatos közvetlen vagy közvetett eredményekért.

Változtatás joga

A Szerző és az Üzemeltető fenntartja magának a weboldalakon és a Szellemi termékekben található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. Ennek értelmében nem garantált a Honlap és a Szellemi termékek és azon megtalálható adatok és információk naprakészsége, aktualitása, így nem nyújt biztosítékot arra, hogy a Szellemi termékek relevánsak lennének, viszont a Szerző a legjobb tudásának megfelelően törekszik rá, hogy naprakész adatok és információk szerepeljenek azokban.

Biztonság

Üzemeltető elkötelezett az ügyfelek és a Honlap látogatók információinak védelme iránt. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a tőlünk telhető legmagasabb fokon, megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrizzük és biztosítjuk az online módon gyűjtött információt.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Üzemeltető tájékoztatja a látogatókat és ügyfeleit, hogy a Honlap több pontján történik információgyűjtés. A Honlap meghatározott részeihez való hozzáférés az információk személyre szabása, illetve a látogatók pontosabb kiszolgálása érdekében regisztrációhoz kötött.

Üzemeltető nem adja el, nem adja bérbe az ügyfeleire és látogatóira vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük – az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül – más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit. Üzemeltetőt az Ön által a szolgáltatásunk igénybe vételével az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Üzemeltető kizárólag abban az esetben tárolja a látogató személyes adatait (pl. név, e-mail cím, telefonszám) amennyiben Ön megadta azokat. A tulajdonos kizárólag az adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően jogosult az önként megadott adatok felhasználására. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben adatait – elsősorban e-mail címét, nevét és telefonszámát – rendelkezésünkre bocsátotta, úgy kapcsolatba léphetünk Önnel telefonos vagy más elektronikus hírközlési úton. Amennyiben adatait véglegesen szeretné töröltetni adatbázisunkból, a Kapcsolat elnevezésű aloldalon keresztül az Impresszumban megadott e-mail címen keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak végleges törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását.

A weboldalainkon megosztott linkek, amelyek más domain oldalra mutatnak és navigálhatják az olvasót, az Üzemeltető nem felelős azon weboldalak tartalmáért, továbbá a más domain és weboldalak tulajdonosainak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért.

Regisztráció, Feliratkozás, Leiratkozás, Hírközlés

Regisztrációnak és Feliratkozónak számít az, aki az e-mail címét a honlapon található űrlapok bármelyikén megadja, amely minden esetben önkéntes. A honlapon kezdeményezett regisztráció vagy feliratkozás a Jogi Nyilatkozat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti. A feliratkozás dupla megerősítéses (úgynevezett kettős opt-in) rendszerrel történik, azaz amíg a feliratkozás kezdeményezésekor megadott e-mailcímre elküldött úgynevezett visszaigazoló linkre nem kattint rá a látogató, addig semmilyen megadott adatát nem tároljuk, és nem kezeljük.

A Feliratkozó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím céges, üzleti használatú és kifejezetten hozzájárul a reklám tartalmú üzenetek és küldemények fogadásához a megadott elérhetőségein.

Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bármely Regisztrációt és Feliratkozást visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A Feliratkozó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

A Honlapon található bármely regisztrációs űrlapon történő feliratkozás, vagy termékrendelés egyúttal a honlap központi hírlevelére történő feliratkozást is maga után vonja automatikusan.

Minden hírlevélben szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a regisztráló automatikusan leállíthatja az adott hírlevelet és további kézbesítést.

Nem szerepel leiratkozási link a termékrendelési és a közvetlenül a feliratkozást visszaigazoló rendszerüzenetekben, mivel ezek csak egyszeri üzenetek.

A teljes adatbázisból való törlést a regisztrációkor megadott e-mail címről küldött üzenetben vagy a regisztrációkor megadott telefonszámról indított hívással tudjuk csak elfogadni.

Vásárlás és Megrendelés

A szolgáltatások vagy szellemi termékek vagy a Honlap bármely megrendelési űrlapjának kitöltésével és a “Megrendelés”, vagy “Megrendelés véglegesítése” gomb lenyomásával a Megrendelőt fizetési kötelezettség terheli. A honlapon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.
A megrendelő fizetési kötelezettségének köteles határidőre eleget tenni a visszaigazoló levélben található proforma számlán szereplő feltételeknek megfelelően. Ennek elmulasztása esetén termék- és szolgáltatásmegrendelések esetén alkalmankénti az megrendelés végösszegének 25%-át meghiúsulási kötbért számolunk fel, melyet a jelentkező a megrendelés gomb lenyomásával tudomásul vesz, ezt betartva a megrendelés meghiúsulása esetén köteles megfizetni. A végszámlát a termék árának beérkezését követően, postai vagy futárpostai úton kézbesítjük. Amennyiben a megrendelt termék ellenértéke a fizetési határidőig nem érkezik meg a bankszámlánkra, a megrendelést minden előzetes figyelmeztetés nélkül töröljük és postára adjuk a meghiúsulási kötbér számláját a jelen kikötés alapján. Erre a kikötésre a megrendelés előtt az értékesítés során is minden esetben felhívjuk a megrendelő figyelmét.

Kintlévőségeink behajtását együttműködő ügyvédeink és partnereink jogi útra terelve intézik, az ország egész területén.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos megrendeléseket indoklás nélkül elutasítson (pl. versenyérdek-ütközés miatt). Ezzel szemben a megrendelő panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

A Megrendelő a megrendelési űrlap oldalán lévő összes információt és feltételt, továbbá a Jogi Nyilatkozatot a megrendelési űrlapon található “Megrendelés”, vagy “Megrendelés véglegesítése” gomb megnyomásával önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismeri el.

Hirdetési feltételek és megjelenés a Honlapon

A Honlapon, az Üzemeltető tevékenységeivel konkurens cégek csak hirdetési díj megfizetése mellett népszerűsíthetik saját cégüket. Annak megítélése, hogy mely cég minősül konkurensnek az Üzemeltető kizárólagos döntése, így a Honlap fórumán, hozzászólási és hirdetési felületén történő megjelenést előzetes tájékoztatás nélkül törölhetjük és moderálhatjuk.
Az Üzemeltető által konkurensnek ítélt hirdetést beíró hozzászólás szerzőjét, illetve az általa képviselt céget hirdetési díj megfizetésére kötelezheti a számlán szereplő határidőre. A hirdetési díj: 50.000 Ft / hozzászólás. A konkurens a Hirdetési feltételeket a hirdetést beíró hozzászólás szerzője, illetve az általa képviselt cég a “Küldés” gomb lenyomásával automatikusan elfogadja.
Az Üzemeltető jogosult a megjelent hozzászólást, fórumbejegyzést törölni, a hirdetési díjat pedig a törléstől függetlenül követelni. Üzemeltető a megjelent hirdetéseket és fórumbejegyzéseket IP címmel ténytanúsítás céljából elektronikus naplózza és felhasználja azt jogvita esetén.

Cookie (süti)

Ezen fájlok vagy “információ darabkák”, amelyeket internetes böngészője ment le honlapunkról és tárolja azokat az Ön gépén. Ezeknek a cookie-knak a segítségével ismeri fel a honlapunk anyagait tároló szerver számítógép a honlapunkra történő visszalátogatásakor, hogy Ön már járt a honlapjainkon és megadott a részünkre bizonyos adatokat, így ezeket az adatokat nem kéri újra.
A legtöbb böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad cookie-kat. Ezt a beállítást Ön bármikor módosíthatja böngészőjében – automatikus visszautasítás / figyelmeztetés kérése. A cookie-k visszautasítása esetén lehetséges, hogy a Honlap egyes részeit nem fogja látni, hibaüzenetet fog kapni.

A honlap látogatása során figyelmeztető üzenetet kap erről, amelyet elfogadhat vagy az oldal elhagyásával elutasíthat. Amennyiben az értesítőben nem kattint az elfogadás gombra és folytatja a Honlap látogatását, az ráutaló magatartásnak minősül, ami automatikusan elfogadást jelent.

Webstatisztika

Honlapunkon a Google Analytics online webstatisztikai szoftver méri a látogatók számát, illetve elemzi oldalunk látogatottságát és a felhasználók szokásait (mely oldalakra és képekre kattintanak). Ezt a mérést kizárólag szolgáltatásaink javítása és a releváns tájékoztatás céljából tesszük. A Google Analytics elmenthet olyan információkat az Ön számítógépéről mint az IP-címe, böngészője típusát, számítógépe operációs rendszerét. Ezen információk nem minősülnek személyes adatoknak.

Adatkezelési nyilvántartási szám

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az alábbi adatokkal és nyilvántartási számon nyilvántartásba vette:

Adatkezelő: Galántai Gergely Dániel
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 11. 3/15.
Adatnyilvántartási szám: NAIH-92781/2016.