Általános Szerződési Feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Galántai Gergely egyéni vállalkozó – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.vallalkozasinditasa.eu honlapon keresztül nyújtott “Start Biznisz Klub” szolgáltatás és oktatási anyagok – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

A jelen “ÁSZF” érvényes 2018. augusztus 21-től visszavonásig.

A honlap üzemeltetője és a szolgáltatás nyújtója:

Név: Galántai Gergely egyéni vállalkozó
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 11. 3. em. 15.
Postacím: 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 11. 3. em. 15.
Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: 50171518
Adószám: 67397271-1-27
Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-92781/2016.
Üzemeltető e-mail címe: uzenet@vallalkozasinditasa.eu
Bankszámla száma (IBAN): HU78 1040 5066 5052 6784 8982 1007
Swift/BIC kód: OKHBHUHB
Telefonszám: +36 20 4800 776

A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott „Start Biznisz Klub” szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható vállalkozási ismereteket, ezzel kapcsolatos oktatóvideókat és egyéb segédanyagokat oszt meg a Szolgáltatás igénybe vevő tagjaival – a továbbiakban: „Tag”.

A Szolgáltatás célja, hogy a tagok részére segítséget nyújtson a vállalkozás indításában és fejlesztésében.

A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében vállalkozás indításával és fejlesztésével kapcsolatos tudásanyagok elkészítésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. Jelen szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók és egyéb tudásanyagok), valamint a Szolgáltató által később elkészített, és minden hónap első munkanapján közzétett anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Galántai Gergely Dániel egyéni vállalkozó, aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik a vállalkozás indításával és fejlesztésével kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes tanácsadás, telefonos konzultáció) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb vagy a “Megrendelés befejezése” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Az Egyéb szolgáltatások ellenértékét a Tag részletfizetési kedvezmény igénybevételével, egyenlő összegekben is megfizetheti. Az egyéb szolgáltatások kizárólagos nyújtója Galántai Gergely Dániel egyéni vállalkozó.

A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Tag – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Tag által a www.vallalkozasinditasa.eu weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési űrlap kitöltésével, és a „Megrendelem” vagy “Megrendelés befejezése” gomb lenyomásával jön létre.

A Tag jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

A részvételi díj mértéke és az ingyenes próbaidőszak

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató havonta 4990 Ft (alanyi adómentes), megbízási díjra jogosult azzal, hogy a szerződés megkötését követő 7 naptári napon a Szolgáltató opcionálisan (nem kötelező érvényűen), egyedi elbírálás alapján ingyen nyújthatja a fenti Szolgáltatását (a továbbiakban: „Ingyenes próbaidőszak”). A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza.

A megbízási díj teljesítése

A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártya adatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártya adatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, OTP Simplepay nevű fizetési rendszert az OTP Mobil Kft. (Székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32, Cégjegyzékszám: 01-09-174466, Adószám: 24386106-2-43) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. Az OTP általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://simplepay.hu/vasarloknak és https://simplepay.hu/vasarlo-aff weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

Az ingyenes próbaidőszak végeztével a Szolgáltató a havonta esedékes megbízási díjat előre, a fizetési szolgáltatón keresztül vonja le a Tag bankkártyájáról.

Fizetési feltételek, módok és árak

A honlapon közzétett árak nem tartalmaznak ÁFA-t, mivel az eladó – Galántai Gergely E.V. – alanyi adómentes.

1. Bankkártyás fizetés az OTP SimplePay fizetési rendszerén keresztül

Elfogadom, hogy a Galántai Gergely egyéni vállalkozó (8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 11. 3/15.) által a https://www.vallalkozasinditasa.eu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Az OTP SimplePay fizetési rendszeréről további részletek és információ a fizetési tájékoztatóban található: http://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato.pdf

2. Banki átutalás (előre utalás).

Bankszámla száma (IBAN): HU78 1040 5066 5052 6784 8982 1007

A honlap bármely megrendelési űrlapjának kitöltésével, ahol banki átutalási fizetési módozat elérhető, a Megrendelőt fizetési kötelezettség terheli. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés visszaigazolásától számított legkésőbb 7 napon belül köteles kiegyenlíteni a megrendelt termék, szolgáltatás árát.

Számlázás

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet a tagsági fiókon keresztül juttat el a Taghoz. A honlapon keresztül megrendelt Egyéb szolgáltatások díjának levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélben juttat el Taghoz. A Tag az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

Vásárlás folyamata (megrendelés, teljesítés feltétele)

A Megrendelő elküldi megrendelését a honlap adott megrendelő oldalán található megrendelő űrlapon keresztül a “Megrendelem” vagy “Megrendelés befejezése” gomb lenyomásával. A Szolgáltató 48 órán belül e-mail-ben elküldi a Megrendelő részére a visszaigazolást, mely tartalmazza a fizetési feltételeket, melyet a Megrendelő önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismer el.

Egyéb szolgáltatások megrendelése: A termék árának kiegyenlítését követően 48 órán belül a Szolgáltató e-mailben megküldi a Megrendelő részére a megrendelt termék hozzáférésének linkjét (kivételt képez ez alól az előrendelés, amelynek a teljesítésének feltételei külön megállapodás alapján történik), ha szükséges, jelszót és egyéb információkat a termékről. Amennyiben a Megrendelő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének a Szolgáltató megtagadja a megrendelés teljesítését.

Konzultáció lemondási feltételek

Személyes vagy telefonos konzultáció/tanácsadás esetén, legkésőbb az írásban visszaigazolásra került konzultációs időpont előtti 2. napig a Megrendelő visszamondhatja a jelentkezési szándékát írásos formában (e-mailben), ebben az esetben a Szolgáltató visszautalja 15 napon belül az előzetesen befizetett díjat. Amennyiben a lemondás később történik a Megrendelő, a befizetett díjat elveszíti, visszatérítésére nincs lehetőség.

Regisztráció, Feliratkozás, Leiratkozás
Regisztrációnak és Feliratkozónak számít az, aki az e-mail címét a honlapon található űrlapok bármelyikén megadja, amely minden esetben önkéntes. Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bármely Regisztrációt és Feliratkozást visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A Feliratkozó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.
Minden hírlevélben szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a regisztráló automatikusan leállíthatja az adott hírlevelet és további kézbesítést.
Nem szerepel leiratkozási link a termékrendelési és a közvetlenül a feliratkozást visszaigazoló rendszer-üzenetekben, valamint a kapcsolatfelvétel céljából küldött üzenetek során a megadott e-mail-re történő válaszlevélben, mivel ezek csak egyszeri üzenetek.
Az adatkezelés további részleteit az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

Felmondás kezdeményezése

A Tag a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a tagsági fiókon keresztül, vagy a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát a uzenet@vallalkozasinditasa.eu e-mail címre elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatmintát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A Szolgáltatás felmondása ellenére a tagsági fiókban – annak törléséig – a Tag által korábban megvásárolt kiadványok elektronikus műpéldányai továbbra is hozzáférhetőek maradnak.

Felmondás az ingyenes próbaidőszak alatt

A fogyasztónak nem minősülő Tag az ingyenes próbaidőszak alatt azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.

A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő Tag a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. Az opcionálisan nyújtott ingyenes próbaidőszak letelte esetén a Szolgáltató a megbízási díj időarányos részére lesz jogosult azzal, hogy a korábban megfizetett megbízási díj ezt meghaladó részét a Tag bankkártyájára visszafizeti.

A fogyasztónak minősülő Tag az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül elállhat.

Rendes felmondás

A Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés 9. és 10. pontjaiba foglalt rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik.

Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

Kártérítési felelősségi kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

Szerzői jog

A https://www.vallalkozasinditasa.eu domain (továbbiakban: Honlap) és az alatta található információk, adatok és megoldások Galántai Gergely (továbbiakban: Szerző) szellemi tulajdona, és így a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti jogvédelemben részesülnek, különös tekintettel a következők: a honlap szövege, szófordulatai, címsorai, letölthető cikkei és dokumentumai, megvásárolható termékei és szolgáltatásai, blog bejegyzései, grafikák, szimbólumok, megoldások, média és egyéb anyagok (továbbiakban: Szellemi termékek).

A Honlap és a Szellemi termékek tartalmát idézni egészben vagy részletekben kizárólag a Szerző előzetesen (a megjelenés előtt) adott írásos beleegyezésével engedélyezett.

A Honlap és a Szellemi termékek nem módosíthatók, valamint nem dolgozhatók át és nem készíthető belőlük más származékos szellemi termék, illetve más szellemi termékkel nem kapcsolhatók össze.

A Honlap tartalma és a Szellemi termékek kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.vallalkozasinditasa.eu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Tag felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére.

Ha máshol megjelenik a Szerző által publikált cikk, tanulmány, egyéb szellemi termék egészben vagy részletekben, minden esetben előzetes egyeztetés szükséges, melynek során áttekintésre kerül a publikáció előtt a szerkesztett anyag.

Minden esetben szükséges megjelentetni a forrást az alábbi formába:

“Forrás: Szerző Neve/Domain címe”

Az engedélyezés nem automatikus, minden esetben a Szerző írásos engedélye szükséges. A Szerző fenntartja az engedély megvonásához való jogot publikáció előtt, közben és után is.

Jogosulatlan felhasználása esetén a Szerző jogok védelmében, és a jogsértés megállapítása céljából bírósági és/vagy hatósági eljárást kezdeményez. A bizonyításhoz közjegyzői internetes tartalomtanúsítás kerül alkalmazásra, amely közokiratnak minősül. A forrás és a szerzőség megjelölése nélküli, hiányos megjelölésű, a szerző írásbeli hozzájárulás nélküli utánközlés, használat, átdolgozás használati, közzétételi napi díja 100.000,-Ft másolt, felhasznált oldalanként.

Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

Felelősség

A honlapon található információk jóhiszeműen, a Szerző legjobb tudása szerint kerültek megosztásra, azonban azok kizárólag csak tájékoztató célt szolgálnak. A Honlapon és a Szellemi termékekben található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint a Szerző tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére, cégvezetési vagy üzleti magatartás tanúsítására. A Honlapon található segédletek, tippek és tanácsok kivitelezésének következményeiért, a Honlap és a Szellemi termékek használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért sem a Szerző, sem az Üzemeltető nem vállal felelősséget és nem nyújt garanciát. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor a személyes közreműködés, felügyelet külön és előzetes írásos beleegyezés alapján történik az elvégzett munka.

A Szellemi  termékekben (e-book, segédlet, video-formátum, audio-formátum, blog cikkek, hírlevél stb.) olvasható javaslatok, iránymutatások általános érvényűek, azok felhasználása, avagy eredményessége eltérő lehet konkrét esetekben, így mindenképp javasolt előtte szakemberrel történt egyeztetés, konzultáció szakértőkkel.

A folyamatosan változó jogszabályok miatt a Szellemi termékekben található törvényi hivatkozások (rendeletek, törvények, jogszabályok) és információk időközben változhatnak, emiatt nem tekinthető tanácsadásnak, ezért minden esetben konzultájon ügyvéddel, jogásszal.

A Szellemi termékek nem minősülnek jogi tanácsadásnak.

A Szellemi termékek nem minősülnek pénzügyi tanácsadásnak.

A Szerző és az Üzemeltető a Honlap és a Szellemi termékek használata során az ügyfélnél, felhasználónál felmerülő károkért kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi követelést.

A Honlapon és/vagy a Szellemi termékek során megadott bevételi és jövedelmi adatok csak becslések, amit a Szerző legjobb tudása szerint tett közzé, azonban ezek nem reprezentatív statisztikák és nem nyújtanak semmilyen garanciát. Amennyiben ezen információkra és számadatokra támaszkodik, elfogadja, hogy nem biztos, hogy el is éri ezeket a bevételi és jövedelmi szinteket. Bármely szellemi termékben, a Honlapon megjelenő cikkekben, egyéb segédletekben, ahol bevételi vagy jövedelmi adatok szerepelnek, nem az átlagkeresetet jelentik. Az elérhető jövedelmi és bevételi szint számos tényező függvénye, ezért a Szerző nem ad ígéretet arra vonatkozólag, hogy az ismertetett módszerek Önnél/Vállalkozásánál is működni fognak. Minden Szellemi termék és szolgáltatás kizárólag tájékoztatási jellegű. Minden esetben járjon el körültekintően, kérdezzen meg más szakembert, könyvelőt és ügyvédet mielőtt bármilyen adatot, információt felhasznál.

A Szellemi termékekben található tájékoztatások nem teljeskörűek!

Az ÁSZF elfogadásával elismeri, hogy a Szolgáltató nem felelős az üzleti döntésekért és az azzal kapcsolatos közvetlen vagy közvetett eredményekért. A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

Változtatás joga

A Szolgáltató fenntartja magának a weboldalakon és a Szellemi termékekben található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. Ennek értelmében nem garantált a Honlap és a Szellemi termékek és azon megtalálható adatok és információk naprakészsége, aktualitása, így nem nyújt biztosítékot arra, hogy a Szellemi termékek relevánsak lennének, viszont a Szerző a legjobb tudásának megfelelően törekszik rá, hogy naprakész adatok és információk szerepeljenek azokban.

Technikai feltételek a digitális anyag használhatóságához

A Tag a megvásárolt termékekről saját célú másolatot készíthet. Tilos azonban a másolatok terjesztése, értékesítése vagy bármilyen formában történő átadása és feldolgozása különösen profitszerzés céljából, tilos harmadik személy részére történő továbbítása.

A digitális termékek megtekintéséhez az alábbi szoftverekre lehet szükség:

Internet böngésző (például az ingyenesen letölthető Google Chrome, Firefox stb.)
PDF fájlformátumra alkalmas olvasó szoftver (például az ingyenesen letölthető Adobe Reader)
Média lejátszó (pl. Windows beépített lejátszója a Media Player)

Panaszkezelés

A Tag Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: uzenet@vallalkozasinditasa.eu

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Polgármesteri Hivatal Jegyzője:

Székesfehérvár, Városház tér 1.

Továbbá:

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:

Levelezési cím:
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6., Gazdaság Háza

Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége:

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.

A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató adatai:

A weboldal tárhelyszolgáltatója a WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft. (székhely: 2013 Pomáz, Otelló u. 2., telefon: +36 30 598 7210, e-mail: ugyfelszolgalat[@]webhosticon[.]hu).

1. számú melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: *

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt