Általános Szerződési Feltételek

1. Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Galántai Gergely egyéni vállalkozó – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által nyújtott szolgáltatások, termékek, valamint weboldal használati – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

A jelen “ÁSZF” hatályos 2019. május 29-től visszavonásig.

2. A honlap üzemeltetője és a szolgáltatás nyújtója:

Név: Galántai Gergely egyéni vállalkozó
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 11. 3. em. 15.
Postacím: 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 11. 3. em. 15.
Honlap: vallalkozasinditasa.eu
Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: 50171518
Adószám: 67397271-1-27
Nemzetközi adószám: HU67397271
Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-92781/2016.
Üzemeltető e-mail címe: uzenet@galantaigergely.hu
Bankszámla száma (IBAN): HU78 1040 5066 5052 6784 8982 1007
Swift/BIC kód: OKHBHUHB

3. Regisztráció, Feliratkozás, Leiratkozás

Regisztrációnak és Feliratkozónak számít az, aki az e-mail címét a honlapon található űrlapok bármelyikén megadja, amely minden esetben önkéntes. Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bármely Regisztrációt és Feliratkozást visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A Feliratkozó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.
Minden hírlevélben szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a regisztráló automatikusan leállíthatja az adott hírlevelet és további kézbesítést.
Nem szerepel leiratkozási link a termékrendelési és a közvetlenül a feliratkozást visszaigazoló rendszer-üzenetekben, valamint a kapcsolatfelvétel céljából küldött üzenetek során a megadott e-mail-re történő válaszlevélben, mivel ezek csak egyszeri üzenetek.
Az adatkezelés további részleteit az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

4. Vásárlás folyamata (megrendelés, teljesítés feltétele)

Megrendelőre vonatkozó feltételek

A megrendelő regisztrációkor / vásárláskor köteles valós adatokat megadni. Megrendelő lehet 18. életévét betöltött cselekvőképes személy, vagy gazdálkodó szervezet képviselője.

Megrendelés és teljesítés

A Megrendelő elküldi megrendelését a honlap adott megrendelő oldalán található megrendelő űrlapon keresztül a “Megrendelem” vagy “Megrendelés befejezése” gomb lenyomásával, valamint az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával, amely elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet hatálya alá tartozik. Ez alapján a Megrendelőt fizetési kötelezettség terheli.

Egyéb szolgáltatások megrendelése: A termék árának kiegyenlítését követően 48 órán belül a Szolgáltató e-mailben megküldi a Megrendelő részére a megrendelt termék hozzáférésének linkjét (kivételt képez ez alól az előrendelés, amelynek a teljesítésének feltételei külön megállapodás alapján történik), ha szükséges, jelszót és egyéb információkat a termékről. Amennyiben a Megrendelő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének a Szolgáltató megtagadja a megrendelés teljesítését.

Az oktatási anyagokat elektronikus formában szállítja a Szolgáltató.

Konzultáció, tanácsadás és egyéb szolgáltatás (pl. weboldal tervezés) esetén a Szolgáltatást, kizárólag a Szolgáltatás teljes árának befizetése után kapja meg a Megrendelő.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bizonyos megrendeléseket indoklás nélkül elutasítson.

Konzultáció lemondási feltételek

Személyes vagy telefonos konzultáció/tanácsadás esetén, legkésőbb az írásban visszaigazolásra került konzultációs időpont előtti 2. napig a Megrendelő visszamondhatja a jelentkezési szándékát írásos formában (e-mailben), ebben az esetben a Szolgáltató visszautalja 15 napon belül az előzetesen befizetett díjat. Amennyiben a lemondás később történik a Megrendelő, a befizetett díjat elveszíti, visszatérítésére nincs lehetőség.

5. A szolgáltatás leírása Előfizetéses szolgáltatás esetén

A “Szolgáltató” által nyújtott „Előfizetéses Szolgáltatás” hatékony, közvetlenül alkalmazható vállalkozási és marketing ismereteket, ezzel kapcsolatos szöveges cikkeket, videókat, hanganyagokat és egyéb segédanyagokat oszt meg a “Szolgáltatás” igénybe vevő tagjaival – a továbbiakban: „Tag”.

A Szolgáltatás célja, hogy a tagok részére segítséget nyújtson a vállalkozás és marketing témakörben.

A szerződés tárgya
Jelen szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében vállalkozással és marketinggel kapcsolatos tudásanyagok elkészítésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. Jelen szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók és egyéb tudásanyagok), valamint a Szolgáltató által később elkészített, és minden hónap első munkanapján közzétett anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Galántai Gergely Dániel egyéni vállalkozó, aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik a vállalkozás indításával és fejlesztésével kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes tanácsadás, telefonos konzultáció) nyújtására, illetve kiadványok elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb vagy a “Megrendelés befejezése” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Az Egyéb szolgáltatások ellenértékét a Tag részletfizetési kedvezmény igénybevételével, egyenlő összegekben is megfizetheti. Az egyéb szolgáltatások kizárólagos nyújtója Galántai Gergely Dániel egyéni vállalkozó.

A szerződés létrejötte
Jelen szerződés a Szolgáltató és a Tag – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Tag által a www.vallalkozasinditasa.eu weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési űrlap kitöltésével, és a „Megrendelem” vagy “Megrendelés befejezése” gomb lenyomásával jön létre.

A Tag jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

Jelentkezés visszaigazolása
A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra, valamint rendezett díjfizetés esetén tartalmazzák a használatra vonatkozó belépési felhasználónevet és jelszót, amely automatikusan kerül generálásra és emberi beavatkozás nélkül kerül kiküldésre. Jelszóhoz sem az üzemeltetőnek, sem a Szolgáltatást nyújtónak nincsen hozzáférése. A felhasználónév később nem változtatható meg. A jelszó megváltoztatása és elveszett jelszó újragenerálása az erre kialakított vallalkozasinditasa.eu aloldalán lehetséges. Az új jelszó szintén emberi beavatkozás nélkül kerül újragenerálásra, melyet kizárólag a felhasználó kezdeményezhet.

A megbízási díj teljesítése
Az előfizetéses tartalmak díja kizárólag online, bankkártyával az OTP SimplePay rendszerén keresztül lehetséges. Banki átutalással előfizetéses termék nem rendelhető. Megrendeléskor az első időszak díja fizetendő, a mindenkori ajánlat szerint. Az ajánlat – a termék aloldala – egyértelműen tartalmazza az első időszak díját és minden következő időszak díját is. A következő időszak díját jelen ASZF alapján a vásárló által az OTP SimplePay által rögzített bankkártyáról automatikusan levonja a rendszer. Havi díj esetén a megrendelés napjától számított 30. napon, éves díj esetén a megrendelés napjától számított 365. napon történik a levonás.

A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártya adatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, OTP Simplepay nevű fizetési rendszert az OTP Mobil Kft. (Székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32, Cégjegyzékszám: 01-09-174466, Adószám: 24386106-2-43) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. Az OTP általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://simplepay.hu/vasarloknak és https://simplepay.hu/vasarlo-aff weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

Az előfizetéses szolgáltatás lemondása
A Tag az Előfizetéses Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását e-mail-en keresztül kérheti. A felmondást tartalmazó jognyilatkozatát a uzenet@galantaigergely.eu e-mail címre elküldve kezdeményezheti a felmondást. A felmondást tartalmazó nyilatkozatmintát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.
Amennyiben a Megrendelő a havidíjas előfizetéses szolgáltatás megrendelése esetén, a megrendelés napjától számított 29. napig, az éves díjas előfizetéses szolgáltatás megrendelése esetén, a megrendelés napjától számított 364. napig lemondja, a következő időszaki díj nem kerül levonásra. Visszamenőleges lemondásra nincs lehetőség.
A Szolgáltatás felmondása ellenére a tagsági fiókban – annak törléséig – a Tag által korábban megvásárolt kiadványok elektronikus műpéldányai továbbra is hozzáférhetőek maradnak.

Rendes felmondás
A Szerződő Felek bármelyike a szerződés megkötését követő naptól azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik.

Rendkívüli felmondás
A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

 

6. Fizetési feltételek, módok és árak

A honlapon közzétett árak nem tartalmaznak ÁFA-t, mivel a Szolgáltató – Galántai Gergely E.V. – alanyi adómentes.
A Szolgáltató kisadózó (KATA).

1. Bankkártyás fizetés az OTP SimplePay fizetési rendszerén keresztül

Elfogadom, hogy a Galántai Gergely egyéni vállalkozó (8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 11. 3/15.) által a https://www.vallalkozasinditasa.eu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Az OTP SimplePay fizetési rendszeréről további részletek és információ a fizetési tájékoztatóban található: http://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato.pdf

2. Banki átutalás (előre utalás)

Bankszámla száma (IBAN): HU78 1040 5066 5052 6784 8982 1007

A honlap bármely megrendelési űrlapjának kitöltésével, ahol banki átutalási fizetési módozat elérhető, a Megrendelőt fizetési kötelezettség terheli. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés visszaigazolásától számított legkésőbb 7 napon belül köteles kiegyenlíteni a megrendelt termék, szolgáltatás árát.

7. Számlázás

A “Szolgáltatás” díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus úton juttat el. A “Megrendelő” az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

8. Elállási jog

A megrendelt termék nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősül, melynek megrendelése esetén a vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát. További információ: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 14/m: “A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.” A megrendelt weboldal tervezés, konzultáció a megrendelő egyéni igényei, útmutatása szerint készül, ebben az esetben szintén nem gyakorolható az elállási jog. További információ: A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek: (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29§ / c.) A megrendelésekre az internetes vásárlások általános szabályai vonatkoznak. A forgalmazó nem kínál pénz visszatérítési opciót. Amennyiben a termék hozzáférési linkje kiküldésre került,nincs lehetősége elállni a szerződéstől és visszakérnie a befizetett összeget, mert a termék ebben az esetben már általa hozzáférhetővé vált. A Szolgáltató általános számítógép használat és kezelési útmutatási kérdésekben nem nyújt ügyfélszolgálati segítséget.

9. Jótállás

Szolgáltató nem forgalmaz a kötelező jótállás körbe tartozó tartós fogyasztási cikket így nem jótállásra köteles.

Ezen kívül az előfizető választása szerint, bármilyen tartalmat megjeleníthet a weboldalán, amennyiben az nem ütközik jogszabályi feltételekbe és nem sérti jelent ÁSZF feltételeit.

10. Kellékszavatosság

A forgalmazott oktatóanyagok egy része kizárólag online érhető el. Ha az üzemeltető hibájából nem lehetséges annak megtekintése, lejátszása, akkor Üzemeltető szavatol, hogy a problémát elhárítja és a tartalmakat hozzáférhetővé teszi.

11. Szerzői jog

A vallalkozasinditasa.eu domain és az alatta található információk, adatok és megoldások (továbbiakban: Honlap) Galántai Gergely (továbbiakban: Szerző) szellemi tulajdona, és így a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti jogvédelemben részesülnek, különös tekintettel a következők: a honlap szövege, szófordulatai, címsorai, letölthető cikkei és dokumentumai, megvásárolható termékei és szolgáltatásai, blog bejegyzései, grafikák, szimbólumok, megoldások, média és egyéb anyagok (továbbiakban: Szellemi termékek).

A Honlap és a Szellemi termékek tartalmát idézni egészben vagy részletekben kizárólag a Szerző előzetesen (a megjelenés előtt) adott írásos beleegyezésével engedélyezett.

A Honlap és a Szellemi termékek nem módosíthatók, valamint nem dolgozhatók át és nem készíthető belőlük más származékos szellemi termék, illetve más szellemi termékkel nem kapcsolhatók össze.

A Honlap tartalma és a Szellemi termékek kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos.

Szigorúan tilos a Szellemi termékeket fájlmegosztó weboldalakra, portálokra, fórumokra és közösségi oldalakra feltölteni.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.vallalkozasinditasa.eu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az oldal felhasználója, Szolgáltatás megrendelője felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére.

Ha máshol megjelenik a Szerző által publikált cikk, tanulmány, egyéb szellemi termék egészben vagy részletekben, minden esetben előzetes egyeztetés szükséges, melynek során áttekintésre kerül a publikáció előtt a szerkesztett anyag.

Minden esetben szükséges megjelentetni a forrást az alábbi formába:

“Forrás: Szerző Neve/Domain címe”

Az engedélyezés nem automatikus, minden esetben a Szerző írásos engedélye szükséges. A Szerző fenntartja az engedély megvonásához való jogot publikáció előtt, közben és után is.

Jogosulatlan felhasználása esetén a Szerző jogok védelmében, és a jogsértés megállapítása céljából bírósági és/vagy hatósági eljárást kezdeményez. A bizonyításhoz közjegyzői internetes tartalomtanúsítás kerül alkalmazásra, amely közokiratnak minősül. A forrás és a szerzőség megjelölése nélküli, hiányos megjelölésű, a szerző írásbeli hozzájárulás nélküli utánközlés, használat, átdolgozás használati, közzétételi napi díja 100.000,-Ft másolt, felhasznált oldalanként.

12. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

13. Felelősség

A honlapon található információk jóhiszeműen, a Szerző legjobb tudása szerint kerültek megosztásra, azonban azok kizárólag csak tájékoztató célt szolgálnak. A Honlapon és a Szellemi termékekben található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint a Szerző tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére, cégvezetési vagy üzleti magatartás tanúsítására. A Honlapon található segédletek, tippek és tanácsok kivitelezésének következményeiért, a Honlap és a Szellemi termékek és Konzultáció használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért sem a Szerző, sem az Üzemeltető nem vállal felelősséget és nem nyújt garanciát. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor a személyes közreműködés, felügyelet külön és előzetes írásos beleegyezés alapján történik az elvégzett munka felelősségvállalási kitétellel.

A Szellemi  termékekben (e-book, segédlet, video-formátum, audio-formátum, blog cikkek, hírlevél stb.) olvasható javaslatok, iránymutatások általános érvényűek, azok felhasználása, avagy eredményessége eltérő lehet konkrét esetekben, így mindenképp javasolt előtte szakemberrel történő egyeztetés és konzultáció szakértőkkel.

A folyamatosan változó jogszabályok miatt a Szellemi termékekben található törvényi hivatkozások (rendeletek, törvények, jogszabályok) és információk időközben változhatnak. A Szolgáltató nem nyújt jogi tanácsadást, ezért minden esetben konzultájon ügyvéddel, jogásszal is.

A Szellemi termékek nem minősülnek jogi tanácsadásnak.

A Szellemi termékek nem minősülnek pénzügyi tanácsadásnak.

A Szerző és az Üzemeltető a Honlap és a Szellemi termékek használata során az ügyfélnél, felhasználónál felmerülő károkért kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi követelést.

A Honlapon és/vagy a Szellemi termékek során megadott bevételi és jövedelmi adatok csak becslések, amit a Szerző legjobb tudása szerint tett közzé, azonban ezek nem reprezentatív statisztikák és nem nyújtanak semmilyen garanciát. Amennyiben ezen információkra és számadatokra támaszkodik, elfogadja, hogy nem biztos, hogy el is éri ezeket a bevételi és jövedelmi szinteket. Bármely szellemi termékben, a Honlapon megjelenő cikkekben, egyéb segédletekben, ahol bevételi vagy jövedelmi adatok szerepelnek, nem az átlagkeresetet jelentik. Az elérhető jövedelmi és bevételi szint számos tényező függvénye, ezért a Szolgáltató nem ad ígéretet arra vonatkozólag, hogy az ismertetett módszerek Önnél/Vállalkozásánál is működni fognak. Minden Szellemi termék és szolgáltatás kizárólag tájékoztatási jellegű. Minden esetben járjon el körültekintően, kérdezzen meg más szakembert, könyvelőt és ügyvédet mielőtt bármilyen adatot, információt felhasznál.

A Szellemi termékekben és Konzultáció során átadott információ, tájékoztatás nem teljeskörű!

Az ÁSZF elfogadásával elismeri, hogy a Szolgáltató nem felelős az üzleti döntésekért és az azzal kapcsolatos közvetlen vagy közvetett eredményekért. A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

A honlapon, Szellemi termékekben, Konzultáción bemutatott 3. fél által forgalmazott termékek vagy szolgáltatások kizárólag tájékoztatási célt szolgál, ezek működéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató nincs kapcsolatban ezen szolgáltatások/termékek gyártóival.

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét (esetleges negatív következményekért, veszteségekért, költségekért) amelyek bármely általa nyújtott vagy forgalmazott Szolgáltatás megvalósítása közben vagy a megvalósításra való törekvés közben keletkezett, a legteljesebb mértékben kizárja.

14. Változtatás joga

A Szolgáltató fenntartja magának a weboldalakon és a Szellemi termékekben található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. Ennek értelmében nem garantált a Honlap és a Szellemi termékek és azon megtalálható adatok és információk naprakészsége, aktualitása, így nem nyújt biztosítékot arra, hogy a Szellemi termékek relevánsak lennének, viszont a Szerző a legjobb tudásának megfelelően törekszik rá, hogy naprakész adatok és információk szerepeljenek azokban.

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására.

15. Technikai feltételek a digitális anyag használhatóságához

A megvásárolt termékekről saját célú másolatot készíthet. Tilos azonban a másolatok terjesztése, értékesítése vagy bármilyen formában történő átadása és feldolgozása különösen profitszerzés céljából, tilos harmadik személy részére történő továbbítása.

A digitális termékek megtekintéséhez az alábbi szoftverekre lehet szükség:

Internet böngésző (például az ingyenesen letölthető Google Chrome, Firefox stb.)
PDF fájlformátumra alkalmas olvasó szoftver (például az ingyenesen letölthető Adobe Reader)
Média lejátszó (pl. Windows beépített lejátszója a Media Player)

 

16. Panaszkezelés

A szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldhető: uzenet@galantaigergely.hu
A panaszokat 8 munkanapon belül kivizsgáljuk és orvosoljuk. Amennyiben a vásárló nem elégedett a kivizsgálás és problémamegoldás eredményével, a panaszával és észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Polgármesteri Hivatal Jegyzője
Cím: Székesfehérvár, Városház tér 1.

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6., Gazdaság Háza

Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.

17. A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató adatai

A weboldal tárhelyszolgáltatója a WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft. (székhely: 2013 Pomáz, Otelló u. 2., telefon: +36 30 598 7210, e-mail: ugyfelszolgalat[@]webhosticon[.]hu).

18. Záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el. Ezt a megrendelő a távollévők között kötött szerződés szabályai szerint, azaz az ÁSZF elfogadásának bejelölésével az űrlapon, és egyidejűleg a “Megrendelés” gombra való kattintással elfogadja.

1. számú melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: *
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):
Kelt: