Az adóellenőrzés röviden, általános információk

Az Adóhatóság részéről az eredmény-orientált ellenőrzés kiemelt szempont, ezért fontos tisztában lenni ennek a témának is az alapjaival. Fontos könyvelővel, adótanácsadóval és ügyvéddel is konzultálni, amennyiben kérdések merülnek fel.

[Ez a cikk már egy ideje nem frissült, ezért lehetnek benne pontatlan információk]

A cégeket sokszor éri váratlanul az adóhatósági ellenőrzés, pedig a felkészülésre célszerű nem ad-hoc módon, hanem állandó feladatként tekinteni. Már csak azért is lesz ez a jövőben különösen fontos, mert az előre meghatározott ellenőrzési irányelveknek megfelelően bizonyos adónemeknél lényegesen nő az Adóhatóság aktivitása.

 

Könnyű bekerülni a kiválasztottak körébe

Az ellenőrzésre kiválasztottak körébe igen könnyű bekerülni: a 3000 legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózót legalább 3 évente ellenőrzi a hatóság. A felszámolással, végelszámolással érintett adózók, valamint a külön felhívás alapján kijelölt cégek is célzott ellenőrzésre számíthatnak.

A hatóság éves ellenőrzési irányelvei alapján és kockázatelemzés segítségével is számos adózót választanak ki ellenőrzésre. Bizonyos kockázati tényezők fennállása esetén, mint például a tulajdonosi, tagi hitel és kötelezettség, a befektetésre elszámolt nagy összegű értékcsökkenés, tartós veszteség vagy a közbenső vevői szerepkör nagyobb az esély a kiválasztásra.

A fokozódó hatósági aktivitás miatt a vállalkozóknak folyamatosan készen kell állniuk az ellenőrzésre, mert a hibák, hiányosságok jelentős összegű bírságot eredményezhetnek.

Kiemelt ellenőrzési területek

A tapasztalatok szerint a hatósági ellenőrzések túlnyomó többsége jelenleg a cégek áfa-kezelését vizsgálja. Kiemelkedő a kiutalás előtti ellenőrzések száma, ami azonban könnyen átfordulhat a bevallás utólagos ellenőrzésébe. Kiemelt vizsgálati cél a fiktív számlázás felderítése.

 

 

Az ügyeskedő cégalapítók nem lehetnek nyugodtak

Az ügyeskedő cégalapítók nem lehetnek nyugodtak akkor sem, ha a vállalkozást nem szűrik ki az adóregisztrációs eljárás során. A frissen bejegyzett cégeknél ugyanis az adóhatóság – ahogy már említettem – kockázatelemzést végez, és ha a cég fennakad a rostán, részletes adatokat kell szolgáltatnia a cég tevékenységére, működési feltételeire vonatkozóan.

Ha az adatok nem elég meggyőzőek, az adóhatóság fokozott felügyelet alá vonhatja a vállalkozást, és elrendelheti az áfa-bevallás gyakoribb benyújtását, az alapul szolgáló bizonylatok bemutatását vagy a bevallások adószakértő általi ellenjegyzését. Ezek az intézkedések jelentős többletterhet, és plusz költségeket jelenthetnek az adózóknak.

 

 

Mielőtt jön az adóellenőr

Célszerű már a szokásos üzletmenet során megbizonyosodni arról, hogy a vállalkozás rendelkezik-e az ellenőrzésekkor vizsgált összes dokumentációval, mint például a szerződések, teljesítésigazolások, fuvarokmányok, a költségeket igazoló számlák stb. Ha nincsenek ezek a birtokában, akkor azokat minél előbb be kell szerezni, pótolni illetve ki kell javítani. Ezeket soha nem szabad az utolsó pillanatra hagyni.

A nagy értékű, kockázattal érintett, nem tisztázott adójogi megítélésű tranzakcióknál sokat segíthet például egy a cég által kikért hatósági állásfoglalás.

Az észlelt hiányosságokat, hibákat szükség esetén önellenőrzéssel lehet módosítani.

Ha már ellenőriznek…

Sajnos a vállalkozók nem mindig vannak tisztában az őket megillető jogokkal, így sokszor csak passzív résztvevőként vannak jelen az ellenőrzéseknél. Nem kötelezhető például az adózó olyan nyilvántartás, összesítés, számítás elkészítésére, amelyet jogszabály nem ír elő.

Kézenfekvő, mégis sok cég esetében elmarad az ellenőrzés során átadott iratokról az átvételi elismervény megírása. Rendkívül hasznos lehet a személyes hatósági egyeztetés is, amelyben információt szerezhet az ellenőrzés folyamatáról és eredményéről is.

A megbízólevél tartalmazza, hogy mire irányul az ellenőrzés. A megbízólevél hibái pedig akár megsemmisítési okok is lehetnek. A megbízólevélnek az ellenőrzést végző adóhatóság és adóellenőr nevén és az illetékesség egyértelmű bemutatásán túl tartalmaznia kell az ellenőrzés során vizsgált adónemek, adókötelezettségek és a vizsgált időszak leírását is, továbbá az ellenőrzés típusát.

 

 

Jogorvoslati lehetőségek

Az ellenőrzés a jegyzőkönyv átadásával zárul. Lehetőségünk van észrevételezni az ellenőrzést, amelyre általában 15 nap áll rendelkezésre. Az eljárás során született határozattal, vagy végzéssel szemben akár fellebbezés is benyújtható.

Előfordulhat, hogy a szankció mértékének meghatározásakor a hatóság nem vette figyelembe az összes körülményt, ekkor külön kérelem formájában a jogi személy, vagy egyéb szervezet a jogorvoslati lehetőségek kihasználását követően kérheti a pótlék- és bírságtartozás méltányosságból történő mérséklését, elengedését is, ha annak megfizetése a gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené.

A fenti leírás nem minősül tanácsadásnak, csupán általános információkat tartalmaz. Emiatt minden esetben szakemberek (adószakértő, könyvelő, ügyvéd) véleményét és tanácsát kérje.